Indhold | GeoMeter > Start > Elementer > Vis opskrift

Vis opskrift

Vinduet Vis opskrift viser en læsbar beskrivelse af den matematiske konstruktion, der udføres af en makro. Du kan bruge Vis opskrift til at se hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt, før du kan bruge en bestemt makro, eller du kan undersøge, hvordan en makro oprindeligt er blevet defineret. Du kan selv tilføje kommentarer eller læse eventuelle kommentarer skrevet af værktøjets konstruktør. Du kan ændre egenskaber, som farve og stregtype, og du kan gå gennem konstruktionen trin for trin.

Du kommer til opskrifterne ved at holde venstre musetast nede på knappen Makro et øjeblik. Vælg Vis opskrift fra popop-menuen.

Eller du kan åbne Filer | Dokumentstyring. Vælg at vise makroer, og sæt hak ud for Vis opskrift.

Vinduet med opskriften åbnes oven på det aktuelle dokument, og opskriften på den senest valgte makro vises. Vælg en anden makro, hvis du vil se en ny opskrift.

Vis opskrift giver et overblik over, hvordan en hvilken som helst makro er konstrueret. Du bør være fortrolig med makroer, før du begynder at arbejde med opskrifter.

Du kan flytte vinduet ved at trække i titelbjælken, og du kan give vinduet en ny størrelse ved at trække i kanterne. Vinduet Vis opskrift forbliver åbent, indtil du lukker det med Skjul opskrift. Du kan også lukke det ved at klikke på vinduets luk-knap (krydset i øverste højre hjørne).

Vis opskrift er kun til rådighed, hvis der er en eller flere makroer, der er tilgængelige.

Emner i afsnittet Vis opskrift:

Kommentarer til makroer

Objektliste

Anvend makroer sammen med Vis opskrift

Vis trin for trin

Udskriv en opskrift

Se også: Makro | Dokumentstyring


GeoMeterHåndbogen
The Geometer's Sketchpad
L&R Uddannelse 2002